fbpx

עבירות מרמה והונאה

עבירות מרמה והונאה
עו”ד זיוה אגמי כהן
25 פברואר 2023

מה הן עבירות מרמה והונאה?

עבירות מרמה והונאה מסווגות כעבירות צווארון לבן – עבירות כלכליות שמטרתן היא, ברוב המקרים להביא ערך כלכלי למבצע העבירה ( בין אם מדובר בחברה בין אם מדובר באדם פרטי). מבחינה פלילית, קיים שוני מהותי בין עבירות מרמה והונאה  (צווארון לבן) לבין עבירות פליליות כמו שוד או פריצה אשר מערבות כוח פיזי וכיוצא בזה. עבירות מרמה והונאה לרוב מתבצעות בצורה מתוחכמת והקושי לפענח ו'לעלות' על מבצע העבירה הוא משמעותי.

עבירות מרמה

חוק העונשין קבוע שורה ארוכה של עבירות מרמה. קבלת דבר במרמה, תחבולה, זיוף, עבירות זיוף מסמכים רישום כוזב בכספי תאגיד, ואפילו כישוף, הן רק חלק מעבירות אלו. כדי להבין מהן אותן עבירות, יש להעמיק תחילה בהגדרת "מרמה" בחוק.
המונח "מרמה" מוגדר בסעיף 414 לחוק העונשין כטענה, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, אשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או אינו מאמין שהיא אמת. המונח "לרמות" מוגדר כהבאת אדם אחר לכדי עשיית מעשה, הוא הימנעות מעשיית מעשה, באמצעות מרמה. בנסיבות המתאימות, המתוארות בכל אחד מהסעיפים הבאים, מרמה תיחשב לעבירה פלילית.
אין צורך להעמיק בכל אחת מעבירות המרמה. אנו נסתפק בהעמקה ב-2 מאותן עבירות מרמה – קבלת דבר במרמה וזיוף מסמכים. אלו הן שתי העבירות הנפוצות ביותר מבין עבירות המרמה ועל כן נעסוק בהן דווקא.

מה עושים בחשד לקבלת דבר במרמה

נחשדתם כי קיבלתם דבר במרמה? חשוב מאוד לפנות כמה שיותר מהר לעורך דין לענייני כספים, עוד בשלב החקירה כנגדכם. רצוי מאוד שלא לענות לשאלות החוקרים אלא בליווי עורך דין, שכן אמרות ללא ייעוץ משפטי עלולות לשמש בהמשך כנגדכם. היוועצות בעורך דין הינה זכות חוקתית שלכם, שלא ניתן לשלול אותה.

עבירות הונאה

עבירות ההונאה מפורטות בסעיפים 439 עד 446 לחוק העונשין. המונח "הונאה" לא זוכה להגדרה ברורה בחוק, אך רשימת עבירות ההונאה מאפשרת להבין מה כוונת המונח. נציג את רשימת עבירות ההונאה העיקריות:
1. הונאת נושים: סילוק נכסים כדי שהנושים לא יוכלו להיפרע מהם. העונש: עד 3 שנות מאסר.
2. התחזות כאדם אחר: אדם מציג עצמו כאדם אחר במטרה להונות אחרים. העונש: עד 3 שנות מאסר ואם ההתחזות היא לזוכה על פי צוואה – עד 5 שנות מאסר.
3. התחזות כבעל תעודה: אדם מציג עצמו כאילו הוא בעל תעודה שאין לו (המקרה הנפוץ -רישיון מקצועי כלשהו, דוגמת רישיון הדברה). העונש: כמו זיוף מסמכים (בין שנה ל-5 לפי הנסיבות).

עבירת זיוף

זיוף מוגדר בס' 414 לחוק העונשין כעשיית מסמך שלם הנחזה להיות את אשר אינו, והוא עשוי להטעות, שינוי מסמך בכוונה לרמות או חתימה על מסמך ללא סמכות כדין לחתום עליו., באופן העשוי להיחזות כאילו נחתם בידי אדם בעל סמכות לחתום על המסמך.
סעיפים 418 עד 421 לחוק מפרטים את הנסיבות בהן זיוף ייחשב לעבירה פלילית. ראשית, סעיף 418 קובע כי מי שמזייף מסמך באחד האופנים שתוארו לעיל, עונשו עד שנת מאסר. אם הזיוף נעשה במטרה לקבל באמצעותו "דבר", העונש המקסימלי גדל ל-3 שנות מאסר. עבירה זו בנסיבות מחמירות, עונשה עד 5 שנות מאסר.
סעיף 420 לחוק מוסיף תוספת חשובה וקובע כי מי שמשתמש במסמך מזויף, ביודעו כי המסמך מזויף – דינו כדין המזייף. לכן, אין כל הבדל בין זיוף מסמך באופן עצמאי לבין מסירת המסמך לאדם אחר שיזייף אותו ושימוש במסמך המזויף.
מקרה קלאסי של עבירת זיוף הוא זיוף תעודות זהות. הזייפן, וכן המשתמש בתעודה המזויפת, צפויים לעונשים שפורטו.

חשד להונאה

אם מתעורר חשד להונאה כנגדכם, בין אם בעקבות הגשת תלונה ובין אם בעקבות חקירה המתנהלת בעניינכם, עליכם לפנות גם כן לעורך דין פלילי לענייני כספים אשר ייצג אתכם. עורך הדין ינחה אתכם כיצד לפעול עוד בשלב החקירה מתוך מטרה למנוע הגשת כתבי אישום, או למצער לצמצם אותם כמה שניתן. לאחר הגשת כתבי אישום, ככל שאלו יוגשו, עורך הדין ייצג אתכם בהליכים המשפטיים ויגן עליכם בצורה המיטבית.

 

עורך דין עבירות מרמה והונאה

אף אם הוראות החוק השונות נראות חד משמעיות, בפועל יישומן של עבירות מרמה והונאה מורכב הרבה יותר. אף בפרשת משפט הבנקאים שהוזכרה לעיל, חלק מראשי הבנקים זוכו מהאישומים השונים בבית המשפט העליון והם הורשעו בעבירות קלות בלבד ולא נגזרו עליהם עונשי מאסר בפועל.

לאור עמימות זו ביישומן של הוראות החוק, הרשעתו או אי הרשעתו של נאשם תלויה, במידה רבה, באיכות הייצוג המשפטי שלו. ככל שנאשם ייוצג על ידי עורך דין מקצועי מהשורה הראשונה, המתמחה בעבירות שוחד שונות ובעבירות מרמה והונאה בפרט, הרי שהוא יוכל להיפטר מהאישומים עם עונשים קלים בלבד וללא הרשעה בעבירות חמורות. מנגד, בהיעדר ייצוג שכזה, הנאשם יהיה חשוף להרשעה בקבלת דבר במרמה ולעונשי מאסר ממושכים.

אנו במשרד עורכי דין – זיוה אגמי כהן נשמח להעניק לכם ייצוג מהשורה הראשונה בעבירות מרמה והונאה. המשרד מתמחה בתיקי צווארון לבן ככלל ובתיקי מרמה והונאה בפרט. פנו אלינו לקבלת ייעוץ ראשוני ללא התחייבות תוך שמירה על דיסקרטיות מלאה, ואנו נגן עליכם בהליכים באופן הטוב ביותר.

    לייעוץ ראשוני חייגו 072-1234123 או השאירו פרטים

    בחר שעה לחזרה

    ייעוץ בוואטסאפ

    Accessibility Toolbar